B-art 2021, festival pro radost z tvoření a poznávání

V sobotu 11. září se v městečku Úterý koná další (již šestý) ročník rodinného festivalu B-Art s podtitulem „festival pro radost z tvoření a poznávání“. Je určen pro děti i jejich rodiče, kteří si společně chtějí hrát a naučit se něco nového. Na jednotlivých stanovištích v Úterý si účastníci při letošním ročníku budou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky, například linoryt, práci s textilem a papírem, navštívit audiodílnu nebo si pod dohledem zkušeného varhaníka prohlédnout místní vzácné varhany.

Registrace je u kostela sv. Jana Křtitele v Úterý od 10:00 do 13:00. Těšíme se na všechny malé i velké účastníky!

Festival pořádá Úterský spolek Bart. Finančně jej podpořila MAS Kraj živých vod.


Varhanní koncerty v rámci Mistrovského varhanního kurzu

V rámci Mistrovského varhanního kurzu v Úterý proběhnou dva koncerty pro veřejnost:

  • Pier Damiano Peretti (lektor kurzu), pátek 13. srpna od 18:00, kostel sv. Barbory v Manětíně. Na programu jsou skladby G. Frescobaldiho, J. J. Frobergera, D. Scarlattiho, I. Stravinského, J. S. Bacha a dalších skladatelů.
  • Závěrečný koncert absolventů mistrovského kurzu, sobota 14. srpna od 19:30, kostel sv. Jana Křtitele v Úterý.

Srdečně zveme!

Mistrovský varhanní kurz v Úterý se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021

Situace s epidemií Covidu-19 nevypadá sice na začátku března růžově, ale doufáme, že se to do léta zlepší a na 9.-14. srpna 2021 připravujeme 10. ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý. Lektorem kurzu bude prof. Pier Damiano Peretti z Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.

Součástí kurzu je varhanní koncert prof. Perettiho v kostele sv. Barbory v Manětíně v pátek 13. srpna a závěrečný koncert absolventů kurzu v sobotu 14. srpna od 19:30.

 

„Pevná táhla pro Turbovnu“ na Hithitu


Těsně před Vánoci končila na portálu Hithit kampaň Pevná táhla pro Turbovnu, jejímž účelem bylo vybrat peníze potřebné na dofinancování statického zajištění Turbovny. Sbírka byla úspěšná a všem dárcům ještě jednou děkujeme!

K dnešnímu dni jsou práce hotové. V jejich průběhu se ukázalo jako nutné vyzdít ve sklepě nový opěrný pilíř pod zdí kuchyně, dále se podařilo instalovat všechny ocelové nosníky a položit podklad pro betonovou vrstvu v části přízemí. Samotná táhla jsme kvůli navýšení ceny museli odložit na další projekt, ale nebojte, dojde na ně už v průběhu letošního roku!

Projekt Turbovna

Úterský spolek Bart realizuje projekt Turbovna – Komunitní centrum v Úterý, který je spolufinancován Evropskou unií.

Turbovna bude fungovat jako veřejné víceúčelové zařízení pro setkávání členů místní komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Nabízet bude aktivity komunitní sociální práce, vzdělávací, osvětové, volnočasové a zájmové aktivity a kulturní akce.

První etapa opravy sklepů pod Turbovnou

Díky podpoře řady dárců se v roce 2018 podařilo vybrat částku potřebnou pro první etapu opravy sklepů pod Turbovnou, která byla v prosinci 2018 ukončena. První sklepní komora a vstup do sklepů jsou tak již trvale staticky zabezpečeny, zbývající části sklepení jsou zatím provizorně zajištěny výdřevou. Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvky!