Benefiční adventní koncert 10.12.

bart-beneficni-koncert-2016Srdečně zveme na benefiční adventní koncert, jehož výtěžek bude věnován na záchranu Turbovny neboli Domu Na Růžku, památkově chráněného domu čp. 69 na náměstí v Úterý. Varhanní koncert Marie Pochopové s doprovodem Vojtěcha Jakla na barokní housle se koná v rámci tradičního zimního jarmarku. Plakát najdete zde.

Úterský spolek Bart nutně potřebuje sehnat finanční prostředky na akutní statické zajištění ve skále tesaných sklepů a nosných zdí domu. Sklepy jsou v kritickém stavu a na několika místech hrozí jejich proboření a zřícení části domu. Bez tohoto zajištění nemůžeme pokračovat v obnově nadzemních částí.

Budeme Vám vděčni, když na koncert přijdete a podpoříte naše úsilí o zachování domu. Můžete nás podpořit také zasláním příspěvku na účet veřejné sbírky 270 507 717/0300, kterou jsme za tímto účelem založili. Děkujeme.

Nový web spolku

javor6Řady spolku Bart letos rozšířili noví členové a rozrostla se i jeho agenda. Spolu s tím se mění i jeho webové stránky. Od jejich nového pojetí si slibujeme živější vzhled, jednodušší údržbu a rovněž snazší komunikaci – budeme rádi za Vaše komentáře k jednotlivým zprávám.

Na vzhled i obsahu stránek zatím pracujeme a průběžně budeme přidavat nové informace. Dosavadní stránky jsou dostupné na adrese http://stary.bart.utery.eu.

Dům Na Růžku

IMG_8585Spolek Bart se stal novým vlastníkem domu čp. 69 na horní straně úterského náměstí, kterému se dnes nejčastěji říká Na Růžku a kde byl před válkou hostinec U Turbů. Spolek připravuje jeho rekonstrukci s cílem vybudovat zde zázemí pro kulturní a společenské aktivity otevřené všem obyvatelům i návštěvníkům Úterý. Koupi domu umožnila laskavá půjčka od jednoho z členů. Rekonstrukce bude vyžadovat prostředky v řádu miliónů, které se budeme snažit získat z evropských i národních dotačních zdrojů. O průběhu prací budeme informovat.

Chcete-li se na rekonstrukci podílet (ať vlastní prací nebo materiálním či finančním darem), kontaktujte prosím zástupce spolku.