Letní koncerty v Úterý

Srdečně Vás zveme na některý z letních koncertů v úterském kostele sv. Jana Křtitele nebo v jeho okolí:

  • sobota 13. července od 15:00: varhanní koncert Marie Pochopové na téma Otcové a synové (Georg Muffat a Gottlieb Muffat, Wolfgang Amadeus Mozart a Leopold Mozart, J. S. Bach a C. P. E. Bach)
  • pátek 23. srpna od 19:00: koncert jazzové skupiny Prague Rhythm Kings u kostela sv. Jana Křtitele
  • sobota 24. srpna od 19:30: koncert absolventů Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2019
  • sobota 31. srpna od 19:30: barokní večer v obsazení Miloš Bok (varhany), Jakub Klár a Běla Boková (flétny), Magdaléna Klárová (hoboj)

Uspořádání koncertů podpořil Plzeňský kraj. Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.

Těšíme se na viděnou!