Adventní jarmark u kostela a Česká mše vánoční

Na prosinec 2019 spolek Bart připravuje dvě kulturní a společenské akce:

  • V sobotu 14. 12. od 12:00 se koná Adventní jarmark u kostela, kde najdete stánky s předvánočním občerstvením a rukodělnými dárky (plakát zde). Od 13:00 před kostelem sv. Jana Křtitele vystoupí pěvecký sbor Souhlas z Konstantinových Lázní. Od 15:00 se v kostele koná koncert pěveckého sboru Rosa Coeli ze Žlutic spolu s dechovým KV Kvartetem.
  • V neděli 29. 12. od 11:00 bude v kostele sv. Jana Křtitele provedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod vedením dirigenta Miloše Boka (plakát). Na tento den také připadá 240. výročí narození Karla Kašpara Reitenbergera, zakladatele Mariánských Lázní a opata tepelského kláštera původem z Úterý. Po mši bude vystaveno několik darů, které opat Reitenberger věnoval do úterského kostela.

Těšíme se na viděnou!

 

Koncerty podpořil svým příspěvkem Plzeňský kraj. Provedení České mše vánoční připravil Úterský spolek Bart ve spolupráci s městem Úterý a Římskokatolickou farností Klášter Teplá.