Jak přispět

Možnosti podpory

I po dokončení rekonstrukce varhan můžete projekt jejich záchrany účinně podpořit. Dva způsoby jsou popsány na této stránce. Za všechny laskavé příspěvky předem děkujeme.

Přímý příspěvek

Spolek Bart stojí před úkolem získat potřebnou finanční spoluúčast pro případné dotace na opravu domu Na Růžku. Uvítáme proto podporu formou přímého příspěvku na účet 168448140/0300. Budeme rádi, uvedete-li do zprávy pro příjemce svou adresu nebo emailový kontakt.

Členství v Klubu přátel úterských varhan

Pro zajištění povinné péče o nástroj po dobu 10 let jsme založili Klub přátel úterských varhan, jehož účelem je vybrat ročně částku kolem 17 000 Kč, která bude ukládána na zvláštní účet. Členství v Klubu tak znamená závazek, že se člen bude každoročními příspěvky podílet na zajištění dlouhodobé péče o nově rekonstruovaný nástroj. Všechny informace o Klubu přátel a seznam členů najdete na této stránce.

   Přihláška zde

Napsat komentář