Korunovační mše W. A. Mozarta 26. června

Korunovační mše C dur K. 317 Wolfganga Amadea Mozarta bude letos provedena v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý v neděli 26. června 2022 od 15:00 v rámci poutní mše svaté. Diriguje Miloš Bok, vystoupí Čeští symfoničtí a pěvečtí sólisté.

Koncert podpořil svým příspěvkem Plzeňský kraj a město Úterý.