Jak přispět

Možnosti podpory

Na této stránce jsou popsány dva způsoby, jak podpořit aktivity našeho spolku. Za všechny laskavé příspěvky předem děkujeme.

Přímý příspěvek

Spolek Bart stojí před úkolem získat potřebnou finanční spoluúčast pro případné dotace na opravu domu Na Růžku. Uvítáme proto podporu formou přímého příspěvku na účet veřejné sbírky 270 507 717/0300. Budeme rádi, uvedete-li do zprávy pro příjemce svou adresu nebo emailový kontakt.

Členství v Klubu přátel úterských varhan

I po dokončení rekonstrukce úterských varhan můžete účinně podpořit projekt jejich záchrany. Pro zajištění povinné péče o varhany po dobu 10 let jsme založili Klub přátel úterských varhan, jehož účelem je vybrat ročně částku kolem 17 000 Kč, která bude ukládána na zvláštní účet. Členství v Klubu tak znamená závazek, že se člen bude každoročními příspěvky podílet na zajištění dlouhodobé péče o nově rekonstruovaný nástroj. Všechny informace o Klubu přátel a seznam členů najdete na této stránce.

   Přihláška zde

Napsat komentář