O spolku

Úterský spolek Bart byl založen v roce 2000. Impulsem k tomu byl sen o rekonstrukci vzácných historických varhan v úterském kostele. Spolek (tehdy ještě občanské sdružení) se v počtu 6 osob pustil do pořádání výstav a koncertů a pomalu shromažďoval prostředky z dobrovolného vstupného. Třebaže se brzy ukázalo, že to na důkladnou rekonstrukci hned tak stačit nebude, přece jen to po několika dalších letech vyšlo. Díky velkorysé podpoře mnoha dárců, grantu Norských fondů a vstřícnosti našich přátel z okolních neziskovek byly varhany v letech 2009-11 nakonec rekonstruovány nákladem 3,5 mil. Kč.

Hned následující rok po rekonstrukci jsme zahájili nový projekt, který nově rekonstruované varhany oživil a pomohl je zpřístupnit veřejnosti. Každé léto až dosud spolupořádáme Mistrovský varhanní kurz v Úterý, kde se adepti varhanní hry ze středních a vysokých hudebních škol v ČR i v zahraničí pod vedením zkušeného lektora věnují studiu autentické interpretace barokních varhanních děl.

Rok 2015 byl dalším milníkem v životě spolku. Nabídli jsme členství našim milým příznivcům a sympatizantům, čímž se počet členů zvýšil na 20. Hned nato jsme se rozhodli zakoupit zchátralý památkově chráněný dům čp. 69 na úterském náměstí, zvaný Dům Na Růžku nebo také Turbovna, kterému vlivem zanedbané údržby hrozil zánik. Pustili jsme se do prací na jeho záchraně a zase máme sen: vybudovat tu jednou komunitní dům s kavárnou, historickou expozicí a infocentrem. Ale nepředbíhejme…

Napsat komentář