Přihláška

Chcete-li rozšířit naše řady, budeme rádi!

Postup je tento:

  1. vyplňte a podepište přihlášku k členství
  2. pošlete ji na adresu spolku (Úterský spolek Bart, Úterý 25, 330 40)
  3. po projednání členskou schůzí se můžete stát členkou/členem