Hospodaření

Daňová přiznání

Příjmy a výdaje

Údaje o hospodaření za roky 2012-14 se připravují.

rok příjmy výdaje stav financí ke konci roku
dary fyzických osob příjem z akcí sdružení úrok honorář, materiál, cestovné poplatky za vedení účtu
(sponzorské dary, reklama, vstupné)
2011 36.968,00 příspěvek od MAS Náš region 10.000,00 pronájem stánků 2.750,00 142.854,77 (bez úvěru a nesplacených půjček)
dar o.s. Michalovy Hory 8.050,00 materiál, květiny apod. 1.676,00
dar Spolku Kryštofa Haranta 500,00 tisk kalendářů 11.520,00
vstupné na koncertech 12.874,00 koncerty – honoráře 19.000,00
prodej kalendářů 8.975,00 poštovné, poplatky za potvrzení 73,00
prodej na jarmarcích 5.195,00 úroky z úvěru u ČS 20.958,80
příspěvky do Klubu přátel varhan 13.600,00 BÚ a úvěrový účet u ČS 7.470,00 -69.161,23 (po započítání našich dluhů)
Poštovní spořitelna 15,62 Poštovní spořitelna 89,00
Česká spořitelna (BÚ) 12,23 úvěr u České spořitelny 62.016,00
Poštovní spořitelna (spořicí účet) 51,90 nesplacené půjčky z minulých let 150.000,00
2010 47.223,00 prodej kvitancí 300,00 oprava řezby skříně varhan 10.000,00 -342.655,58
koncert skupiny Jauvajs – dobrovolné vstupné 610,00 tisk kalendářů 9.000,00
mapování památek pro MAS 47.900,00 oprava varhan 300.000,00
půjčky na financování opravy varhan 300.000,00 tisk propagačních materiálů 150,00
příjem z kavárny 2.488,00 potraviny 1.723,00
prodej pohledů 35,00 úvěr u ČS na opravu varhan 391.565,00
prodej kalendářů 6.830,00 úroky z úvěru u ČS 30.644,50
Poštovní spořitelna 61,82 Poštovní spořitelna 80,00
Poštovní spořitelna (spořicí účet) 4,53 Česká spořitelna (BÚ) 1.208,00
Česká spořitelna (BÚ) 16,57 Česká spořitelna (úvěrový účet) 3.754,00
2009 36.758,00 prodej kvitancí 8.700,00 materiál a doklady 755,00 61.140,80
koncert – dobrovolné vstupné 3.730,00 honorář za koncert KPS 3.000,00
výstava – dary 4.091,00 náklady za občerstvení 48,00
dotace Plzeňského kraje na varhany 10.000,00 spoluúčast – rekonstrukce varhan 257.570,00
mapování památek pro MAS 47.900,00 úroky z úvěru u ČS 1.094,10
prodej v kavárně 3.846,00 čerpání úvěru ČS na opravu varhan 394.050,00
prodej na jarmarku 2.256,00
čerpání úvěru ČS na opravu varhan 394.050,00
Česká spořitelna (úvěrový účet) 5,21 Česká spořitelna (úvěrový účet) 4.947,00
Poštovní spořitelna 707,21 Poštovní spořitelna 116,00
2008 51.251,50 prodej kalendářů 1.420,00 občerstvení na koncertech + kavárna 1.421,50 210.677,48
prodej kvitancí 1.500,00 dotisk kalendářů 400,00
dary v kostele – letní jarmark 940,00 honorář Karlovarský pěvecký sbor 4.000,00
dary v kostele – koncert KPS 3.334,00 vklad zakladatele do GeoLoci 3.000,00
výstava – kavárna 3.431,00
dary na výstavě 3.231,00
prodej na zimním jarmarku 3.620,00
Česká spořitelna (úvěrový účet) 1,88 Česká spořitelna (úvěrový účet) 2.924,50
Poštovní spořitelna 900,77 Poštovní spořitelna 402,00
2007 8.800,00 benefiční výstava – dary 3.432,50 812,77 honorář za obrazy 2.600,00 644,00 153.195,17
benefiční výstava – prodej obrazů 4.000,00 tisk kalendářů 12.138,00
prodej kalendářů 14.610,00 honorář Rosa Coeli 2.000,00
vánoční jarmark – prodej přání 480,00 honorář – Lužanská mše 4.000,00
vánoční jarmark – punč, koláče atd. 3.747,00 honorář – Česká mše vánoční 7.000,00
dobrovolné vstupné – Rosa Coeli 1.166,00 jarmark – materiální náklady 673,00
dobrovolné vstupné – Lužanská mše 1.960,00 občerstvení pro Karlovarský pěvecký sbor 72,00
dobrovolné vstupné – Rybova mše vánoční 5.350,00 ověření podpisu 150,00
sponzorský dar – HBR J. Růžička 2.000,00
sponzorský dar – EBK P. Bernard 1.500,00
sponzorský dar – Město Úterý 3.000,00
sponzorský dar – Derkovi 1.000,00
sponzorský dar – Kvasničkovi 1.000,00
sponzorský dar – Kaiserovi 1.000,00
2006 17.074,00 P. Bernard (smlouva příkazní) 1.000,00 875,17 velikonoční koncert – náklady 2.000,00 704,00 128.613,90
J. Koutný (smlouva příkazní) 1.000,00 oslava opravy božích muk – honorář Rosa coeli 400,00
J. Růžička – HBR (smlouva příkazní) 2.000,00 Česká píseň – honorář 2.000,00
velikonoční koncert – dobrovolné vstupné 865,00 naučná stezka – ing. Staněk, obraz 5.000,00
žesťový koncert – dobrovolné vstupné 1.280,00 naučná stezka – panely 60.000,00
benefiční výstava – prodej obrazů 27.290,00 naučná stezka – betonová směs 1.664,00
benefiční výstava – kvitance 500,00 naučná stezka – překlady 9.725,00
benefiční výstava – dary a dobrovolné vstupné 3.533,00 naučná stezka – tisk a grafická úprava 15.000,00
koncert Česká píseň – vstupné 1.670,00 náklady na kalendáře 5.950,00
prodej kalendářů 9.480,00 honoráře za obrazy 20.000,00
dotace Plzeňského kraje na naučnou stezku 40.000,00 materiál – kancelářské potřeby, poštovné 251,00
příspěvek obce na naučnou stezku 10.000,00
dar společnosti Alcoa Fujikura Stříbro 10.000,00
2005 16.362,00 prodej kalendářů 750,00 617,34 výstava v Itálii – materiál 4.176,50 617,00 124.740,73
příspěvek na výstavu v Itálii 7.000,00 výstava v Itálii – překlad do italštiny 1.500,00
výstava obrazů – prodej 12.816,50 výstava v Itálii – cestovné 2.000,00
smlouva přík. HBR 1.000,00 zimní jarmark – nákup potravin 1.052,00
smlouva přík. Green servis 500,00 Rosa Coeli – honorář 2.000,00
Rosa Coeli – vstup 1.700,00
vánoční jarmark – punč+pohledy 2.050,00
vánoční jarmark – kvitance 5.055,00
2004 5.228,50 prodej kalendářů 18.644,00 417,23 výroba kalendářů 20.555,00 600,00 88.235,39
prodej kvitancí 1.200,00 výstava – materiál 1.967,50
výstava – prodej obrazů 11.200,00 výstava – honoráře 4.500,00
výstava – dobrovolné vstupné 3.433,50 dva stánky 598,00
výstava – občerstvení 6.260,00 vánoční jarmark – potraviny 912,00
vánoční jarmark – občerstvení, pohledy 5.124,50
pohledy v samoobsluze 190,00
2003 50,00 přednáška PhDr. Wasky 640,00 270,92 Česká píseň – doprava 2.604,00 431,00 65.670,16
koncert České písně 4.777,00 výstava obrazů – materiální náklady 935,90
prodejní výstava 8.685,00 Česká píseň – občerstvení 186,10
prodej kvitancí 3.910,00
prodej propagačních materiálů 240,00
vánoční jarmark – kvitance 800,00
vánoční jarmark – pohledy a ostatní 1.297,00
vánoční jarmark – dary 424,00
2002 1.900,00 koncert pěveckého sboru Gutta 3.500,00 138,41 příspěvek na pamětní desku opata Reitenbergera 2.000,00 374,00 48.733,24
prodej kvitancí 6.150,00
prodej propagačních materiálů 95,00
výstava obrazů – prodej 7.910,00 poplatek za doklady 49,00
výstava obrazů – vstup, dary 7.415,00 honorář za fotografie 1.200,00
2001 14.268,00 prodejní výstava obrazů 3.619,70 78,70 prodejní výstava – honoráře 3.100,00 352,50 25.247,83
Česká píseň 7.718,00 Česká píseň 5.000,00
prodej na vánočním jarmarku 1.550,00 archivní průzkum 10.000,00
prodej propagačních materiálů 381,00 účtenky 34,00
2000 2.856,80 výstava fotografií 3.619,70 0,63 výstava fotografií 476,20 28,50 10.936,63
Rosa coeli 3.899,10 Rosa coeli 1.995,60
1999 1.124,30 Česká píseň 6.153,20 Česká píseň 4.216,80 3.060,7