Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Na této stránce je zpřístupněna kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úterý č. p. 69 – Turbovna – stavební úpravy 1. NP pro komunitní centrum“ včetně všech příloh. Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Základní údaje o zakázce

Název Úterý č. p. 69 – Turbovna – stavební úpravy 1. NP pro komunitní centrum
Typ veřejná zakázka malého rozsahu
Typ výzvy uzavřená

Zadavatel

Název Úterský spolek BART
708 61 323
Sídlo Úterý 25, 330 40 Úterý
Zastoupen prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., předseda spolku
Kontaktní osoba Jan Dražský Florian
Telefon +420 777 870 202
E-mail bart.projekty@utery.eu

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Název Mgr. Edita Šajtošová, advokát
044 15 892
Sídlo Dolní náměstí 45, 330 33 Město Touškov
Zastoupená Mgr. Editou Šajtošovou
Telefon +420 723 022 441
E-mail ak@sajtosova.cz

Zadávací dokumentace

 

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.