Informace o připravovaných výzvách

Úterský spolek Bart informuje, že ke dni 10. 7. 2020 má zajištěny prostředky na 3 zakázky na stavební práce v celkové předpokládané hodnotě 1,18 mil. Kč bez DPH, které budou poptávány/zadávány v průběhu srpna 2020.

Turbovna – statické zajištění objektu – ocelová táhla a zpevněná stropní konstrukce

 • popis prací:
  1. stažení objektu 13 ocelovými táhly a obnova stropní konstrukce mezi 1. PP a 1. NP, která bude tvořit základní skelet objektu
  2. bližší popis plánovaných prací viz stavební dokumentace – část D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení – Statické zajištění objektu, kapitola 4.2, „Vodorovné stažení objektu“ a „Stropní konstrukce nad 1.PP“ (str. 8) a výkresová část – str. 29, 30
 • termín plnění: do 30.10.2020
 • předpokládaný objem: 280 tis. Kč bez DPH

Turbovna – vybudování sociálního zázemí pro spolkovou místnost

 • popis prací:
  1. vybudování sociálního zázemí v místnosti 1.21, která vznikne přepažením stávající chodby a zazděním původního dveřního otvoru do sousední místnosti vpravo
  2. provedení veškerých rozvodů, opravy omítek, položení dlažby a obkladů, osazení zařizovacích předmětů – WC, umyvadlo a sprchový kout, bojler
  3. osazení dveří
 • termín plnění: do 30.11.2020
 • předpokládaný objem: 140 tis. Kč bez DPH

Turbovna – vybudování zázemí pro spolkovou činnost a setkávání obyvatel

 • popis prací:
  1. rekonstrukce místnosti 1.23 na společenský sál – dřevěná trámová konstrukce nového stropu vč. stropní izolace, nové vnitřní vápenocementové omítky, nová konstrukce podlahy vč. izolace, nové dřevěné masivní palubky natírané olejovým lakem
  2. chodba 1.20 – nové vnitřní vápenocementové omítky stěn a stropu, nová dlážděná podlaha, schody z průjezdu
  3. kompletní nové rozvody elektroinstalace, nové rozvody topení vč. radiátorů
  4. rekonstrukce komína vč. vyvložkování
  5. nová krbová kamna na dřevo
  6. 3x dřevěná okna s nadsvětlíkem
  7. 1x interiérové dřevěné masivní jednokřídlé dveře a 1x vstupní dřevěné masivní jednokřídlé dveře z průjezdu
 • termín plnění: 1.10.2020 – 30.9.2021
 • předpokládaný objem: 760 tis. Kč bez DPH

Všechny výše uvedené 3 zakázky budou zadány na základě samostatných Smluv o dílo dle podmínek jednotlivých dotací. Realizovány budou jako jednoetapové, tedy s fakturací celé zakázky až po jejím dokončení, bez možnosti zálohových plateb.

Kontaktní osobou pro tyto zakázky je Jan Dražský Florian, tel.: +420 777 87 02 02, e-mail: bart.projekty@utery.eu.