Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021

Situace s epidemií Covidu-19 nevypadá sice na začátku března růžově, ale doufáme, že se to do léta zlepší a na 9.-14. srpna 2021 připravujeme 10. ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý. Lektorem kurzu bude prof. Pier Damiano Peretti z Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.

Součástí kurzu je varhanní koncert prof. Perettiho v kostele sv. Barbory v Manětíně v pátek 13. srpna a závěrečný koncert absolventů kurzu v sobotu 14. srpna od 19:30.

 

„Pevná táhla pro Turbovnu“ na Hithitu


Těsně před Vánoci končila na portálu Hithit kampaň Pevná táhla pro Turbovnu, jejímž účelem bylo vybrat peníze potřebné na dofinancování statického zajištění Turbovny. Sbírka byla úspěšná a všem dárcům ještě jednou děkujeme!

K dnešnímu dni jsou práce hotové. V jejich průběhu se ukázalo jako nutné vyzdít ve sklepě nový opěrný pilíř pod zdí kuchyně, dále se podařilo instalovat všechny ocelové nosníky a položit podklad pro betonovou vrstvu v části přízemí. Samotná táhla jsme kvůli navýšení ceny museli odložit na další projekt, ale nebojte, dojde na ně už v průběhu letošního roku!