Slavnostní otevření Turbovny 25. 5.

Turbovna, Úterý 69

Po letech stavebních prací je tady slavnostní otevření Turbovny, komunitního domu v obci Úterý! Bude v sobotu 25. května 2024 od 10:00 do večerních hodin a Úterský spolek Bart Vás na tuto velkou událost srdečně zve. Bude Vás tu čekat občerstvení, projekce, prohlídky a hudební program.

Tak to s námi přijďte oslavit!

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023

Lektorem 12. ročníku Mistrovského varhanního kurzu v Úterý bude Jörg-Andreas Bötticher.

Letošní ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý proběhne v termínu 21. – 26. srpna 2023. Jako lektor ho povede profesor Jörg-Andreas Bötticher z hudební akademie Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Kurz je určen pro 12-20 studentů varhanní hry z českých i zahraničních hudebních škol. Tématem letošního ročníku je hudba Georga Muffata a Gottlieba Muffata. Podrobnosti o kurzu a přihlášku lze najít na stránce letošního ročníku.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 podpoří Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Hudební nadace Stadler-Trier. Kurz pořádá Úterský spolek Bart ve spolupráci s Českým varhanním festivalem. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Vychází kniha o dějinách města Úterý

Úterský spolek Bart vydává knihu Historia Novoforensis. Dějiny města Úterý, jejímiž autory jsou renomovaní historici Marie Malivánková Wasková, Karel Waska a Eva Wasková.

Kniha v pevné vazbě má 522 stran, pokrývá dějiny města Úterý od nejstarších dob a zasahuje až do 21. století. Text doprovází řada barevných i černobílých fotografií.

Můžete si přečíst:

Cena knihy je 649 Kč. Je možné si ji objednat k vyzvednutí přímo v Úterý nebo si ji nechat zaslat poštou (poštovné a balné +105 Kč, v případě dobírky ještě +65 Kč). V případě zájmu prosím vyplňte objednávkový formulář. Veškerý výtěžek z prodeje bude použit pro obnovu spolkového domu Turbovna.

Vydání knihy podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Plzeňský kraj a město Úterý.

Projekt Turbovna

Úterský spolek Bart realizuje projekt Turbovna – Komunitní centrum v Úterý, který je spolufinancován Evropskou unií.

Turbovna bude fungovat jako veřejné víceúčelové zařízení pro setkávání členů místní komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Nabízet bude aktivity komunitní sociální práce, vzdělávací, osvětové, volnočasové a zájmové aktivity a kulturní akce.

„Pevná táhla pro Turbovnu“ na Hithitu


Těsně před Vánoci končila na portálu Hithit kampaň Pevná táhla pro Turbovnu, jejímž účelem bylo vybrat peníze potřebné na dofinancování statického zajištění Turbovny. Sbírka byla úspěšná a všem dárcům ještě jednou děkujeme!

K dnešnímu dni jsou práce hotové. V jejich průběhu se ukázalo jako nutné vyzdít ve sklepě nový opěrný pilíř pod zdí kuchyně, dále se podařilo instalovat všechny ocelové nosníky a položit podklad pro betonovou vrstvu v části přízemí. Samotná táhla jsme kvůli navýšení ceny museli odložit na další projekt, ale nebojte, dojde na ně už v průběhu letošního roku!

První etapa opravy sklepů pod Turbovnou

Díky podpoře řady dárců se v roce 2018 podařilo vybrat částku potřebnou pro první etapu opravy sklepů pod Turbovnou, která byla v prosinci 2018 ukončena. První sklepní komora a vstup do sklepů jsou tak již trvale staticky zabezpečeny, zbývající části sklepení jsou zatím provizorně zajištěny výdřevou. Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvky!

Public fundraising collection for the restoration of the Turbovna community house

Our association (Úterský spolek Bart) is organising a public fundraising collection for the restoration of the Turbovna community house. All of the proceedings will be used toward the restoration works.

account number 270507717/0300
bank ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5
IBAN CZ0303000000000270507717
BIC CEKOCZPP

 
Many thanks for your contribution!