Veřejná sbírka na záchranu Domu Na Růžku

Úterský spolek Bart vyhlásil veřejnou sbírku na záchranu Domu Na Růžku. Celý výtěžek sbírky bude věnován na financování rekonstrukce, například statického zajištění objektu nebo opravy střechy. Číslo sbírkového účtu je

270 507 717/0300.

Za Vaše příspěvky předem děkujeme!

Napsat komentář