Malování v plenéru 31. 8.

V sobotu 31. 8. od 10:00 proběhne ve městě Úterý a jeho okolí výtvarný workshop pro děti i dospělé Malování v plenéru.

Účast pro přihlášené je zdarma, odborné vedení a výtvarné potřeby jsou zajištěny.

Přihlášky do 26. 8. emailem na adrese bart@utery.eu, případně na telefonu 722 680 699.

Těšíme se na viděnou!

Letní koncerty v Úterý

Srdečně Vás zveme na některý z letních koncertů v úterském kostele sv. Jana Křtitele nebo v jeho okolí:

  • sobota 10. srpna od 19:30: varhanní koncert Jürgena Essla (Stuttgart)
  • pátek 23. srpna od 19:00: koncert jazzové skupiny Prague Rhythm Kings u kostela sv. Jana Křtitele
  • sobota 24. srpna od 19:30: koncert absolventů Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2019
  • sobota 31. srpna od 19:30: barokní večer v obsazení Miloš Bok (varhany), Jakub Klár a Běla Boková (flétny), Magdaléna Klárová (hoboj)

Uspořádání koncertů podpořil Plzeňský kraj. Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.

Těšíme se na viděnou!

Projekt Turbovna

Úterský spolek Bart realizuje projekt Turbovna – Komunitní centrum v Úterý, který je spolufinancován Evropskou unií.

Turbovna bude fungovat jako veřejné víceúčelové zařízení pro setkávání členů místní komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Nabízet bude aktivity komunitní sociální práce, vzdělávací, osvětové, volnočasové a zájmové aktivity a kulturní akce.

Public fundraising collection for the restoration of the Turbovna community house

Our association (Úterský spolek Bart) is organising a public fundraising collection for the restoration of the Turbovna community house. All of the proceedings will be used toward the restoration works.

account number 270507717/0300
bank ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5
IBAN CZ0303000000000270507717
BIC CEKOCZPP

 
Many thanks for your contribution!

Oprava poloviny střechy Turbovny

Dnešním dnem byla dokončena oprava poloviny střechy komunitního domu Turbovna na úterském náměstí, podpořená dotací Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova památek Plzeňského kraje ve výši 350 tisíc Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli, ať přímo nebo v rámci stále probíhající crowdfundingové kampaně Střecha pro Turbovnu. Opravu realizovala firma Střechy Koutný.

Prohlédněte si fotky z rekonstrukce:

Crowdfundingová kampaň „Střecha pro Turbovnu“

Pokud sledujete průběh rekonstrukce Turbovny/Domu Na Růžku na komunitní dům otevřený všem občanům Úterý i turistům, asi Vám neušla probíhající oprava střechy. Chcete-li ji také podpořit, můžete na ni přispět v rámci probíhající crowdfundingové kampaně na Hithit. Stačí klepnout na zelené tlačítko „Přispějte“ na této stránce, vybrat si odměnu a částku a dál už by to mělo být jasné. Děkujeme!

V letošním roce nad polovinou objektu dokončíme opravu krovu a zakryjeme střechu krytinou, a to hlavně díky cenné podpoře Plzeňského kraje, který rekonstrukci podpořil dotací ve výši 350 tisíc Kč. Crowdfundingová kampaň je vyhlášena na pokrytí spoluúčasti pro tuto dotaci, na kterou zatím někteří členové spolku zapůjčili své rodinné prostředky a se zatajeným dechem sledují, jak to dopadne…