Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023

Lektorem 12. ročníku Mistrovského varhanního kurzu v Úterý bude Jörg-Andreas Bötticher.

Letošní ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý proběhne v termínu 21. – 26. srpna 2023. Jako lektor ho povede profesor Jörg-Andreas Bötticher z hudební akademie Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Kurz je určen pro 12-20 studentů varhanní hry z českých i zahraničních hudebních škol. Tématem letošního ročníku je hudba Georga a Gottlieba Muffatových. Podrobnosti o kurzu a přihlášku lze najít na stránce letošního ročníku.

O podporu Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2023 žádáme u Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý. Kurz pořádá Úterský spolek Bart ve spolupráci s Českým varhanním festivalem.