Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023

Lektorem 12. ročníku Mistrovského varhanního kurzu v Úterý bude Jörg-Andreas Bötticher.

Letošní ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý proběhne v termínu 21. – 26. srpna 2023. Jako lektor ho povede profesor Jörg-Andreas Bötticher z hudební akademie Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Kurz je určen pro 12-20 studentů varhanní hry z českých i zahraničních hudebních škol. Tématem letošního ročníku je hudba Georga Muffata a Gottlieba Muffata. Podrobnosti o kurzu a přihlášku lze najít na stránce letošního ročníku.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 podpoří Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Hudební nadace Stadler-Trier. Kurz pořádá Úterský spolek Bart ve spolupráci s Českým varhanním festivalem. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.